Cégismertető

   

A Gesztelyi Építőipari Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 1991-ben, egy XV. Kerületi panelház 6. emeletén alakult. A cég rövid időn belül igen sikeressé és jövedelmezővé vált, ezért a tulajdonosok egy új vállalat, a Gesztelyi Építőipari Szolgáltató és Kereskedelmi Zrt. létrehozását határozták el.

    A Gesztelyi Építőipari Szolgáltató és Kereskedelmi Zrt.. 1998. június 4-én kelt Cégbírósági végzés alapján 10 000 000,- Ft-os alaptőkével kezdte meg működését. A bejegyzés óta eltelt időszakban a Gesztelyi Zrt. termelése folyamatosan olyan mértékben nőtt, hogy többször is tőkeemelést lehetett végrehajtani. Jelenleg a cég alaptőkéje 122 700 000,- Ft. A két cég 1998 és 2000 májusa között párhuzamosan működött, majd 2000. május 1-én a Gesztelyi Kft a Gesztelyi Zrt. jogutódlásával megszűnt.

    A Gesztelyi Zrt. (mint a Gesztelyi Kft. Jogutódja) a Gesztelyi Kft. vezető szakembereinek és eszközállományának átvételével, valamint további szakemberek bevonásával és nagyobb tőkefedezettel magasabb szinten folytatja a mély-, és magasépítés területén az építőipari felújítási és generál kivitelezési tevékenységet.

    A termelés növekedése, a vezetőség üzletpolitikai célkitűzéseivel összhangban megköveteli a humán erőforrások tervszerű folyamatos fejlesztését. Jelenleg a Gesztelyi Zrt. műszaki és adminisztratív vezetésében tíz felsőfokú és tizenhét középfokú képesítéssel rendelkező szakember dolgozik. A termelési folyamatban dolgozó szakmunkások létszáma harminchárom fő, melyből huszonegy fő rendelkezik középfokú végzettséggel. Ez a személyi állomány kiegészülve a betanított és segédmunkás létszámmal jelenleg biztosítani tudja a megbízásaink végrehajtását, azonban a növekedés jelenlegi tendenciája alapján a személyi állomány további bővülése várható.

    A technikai felszereltség tekintetében a Gesztelyi Zrt. rendelkezik azokkal az építés folyamatában nélkülözhetetlen eszközökkel és kisgépekkel, mellyel több munkahely folyamatos munkavégzése biztosítható.

    A növekvő megbízási állomány, valamint a vevő oldali jobb megfelelősség megköveteli a belső szervezettség, a technikai haladást követő folyamatos továbbképzés, az egyes feladatok végrehajtásának és ellenőrzésének magasabb szintjét. Ennek a célnak a teljesülése a minőségtanúsítási rendszer fenntartásával és folyamatos fejlesztésével biztosítható, melynek fenntartásáért a Gesztelyi Zrt. vezetősége elkötelezettséget vállalt.